НБУ - ОООК - Английски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище C1.

Downloads

Вариант   1  


REQUIREMENTS

Reading

Вариант 1   2 

Listening

Вариант1 & 2

Grammar

Вариант 1  

Vocabulary

Вариант 1   2 

Writing

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.