http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Английски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A2.

Downloads

Вариант   1   


REQUIREMENTS

Reading

Вариант 1   1   2 
Вариант 2  1   2 
Вариант 3 1   2 

Listening

Изпитът на ниво А2 няма компонент "Слушане".

Grammar

Вариант 1   1  
Вариант 2  1 
Вариант 3 1 

Vocabulary

Вариант 1   1    2 
Вариант 2  1    2 
Вариант 3 1    2 

Writing

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.