http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Немски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A2.

Downloads

Вариант  1  


BEDARF

Leseverstehen

Вариант  1  2 

Hörverstehen

Изпитът на ниво А2 няма компонент "Слушане".

Sprachbausteine

Вариант  1  

Schriftlicher Ausdruck

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.