http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Немски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A1.

Downloads

Вариант  1  


BEDARF

Leseverstehen

Вариант 1 

Hörverstehen

Изпитът на ниво А1 няма компонент "Слушане".

Sprachbausteine

Вариант 1  2  3 

Schriftlicher Ausdruck

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.